Nhà hát Mekong Works

Biểu diễn dựa trên kịch tính nghệ thuật

Hoàn thành mong muốn hành động trên sân khấu! Tham gia với chúng tôi và học về nghệ thuật sân khấu và biểu diễn tại một mức trung cấp đến nâng cao. Người học ngôn ngữ sẽ phát triển sự tự tin cá nhân và mua lại ngôn ngữ.

Nhà hát Mekong là nơi dành cho các nghệ sĩ biểu diễn người lớn giàu kinh nghiệm và các học viên kịch, cả trong lẫn ngoài nước, quan tâm đến việc quảng bá nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bây giờ là cơ hội của bạn để tỏa sáng tại các sự kiện đó thúc đẩy nghệ thuật biểu diễn phương Tây và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi sẽ sản xuất các buổi biểu diễn nhà hát chất lượng cao tại các địa điểm trên khắp thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình này cũng khuyến khích phát triển ngôn ngữ tiếng Anh thông qua hiệu suất và nghệ thuật nhà hát.

Phí hội thảo: 3.000.000 VNĐ (128 USD)