Đăng ký chương trình

Chương trình của chúng tôi

Các chương trình hội thảo là 16 buổi mỗi hơn 8 tuần và hoàn hảo cho trẻ em và người lớn mới bắt đầu.

  • Thompson's Thespians: Tìm hiểu các kỹ năng cơ bản trong một diễn viên sân khấu trong một môi trường an toàn và vui vẻ.
    Phí hội thảo: 3.000.000 VNĐ
^ Naima Thompson